Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MISAD), kurucu üyeler Sayın A. Barış Telseren, Altan Erdoğan, Elif Coşkun,
Harun Gülatma, Kenan Anıl, Özgür Savaş Özüdoğru, S. Burhan Yıldız ve Utku İnan'ın faaliyetleri ile 25.02.2008
tarihinde kurulmuştur. Kütük numarası 34-148/098.

Görevimiz

• Türkiye genelinde ısıl işlem sanayicilerinin buluşması için;

• Adil rekabet ortamına temel oluşturacak çalışma standartlarını hazırlamak

• Güncel standart, yönetmelik ve tüzüklerin güncelliğini takip etmek ve dernek üyelerini bilgilendirmek

• İnsan ve yönetim kalitesini geliştirmek, Lise ve İki yıllık eğitimde kalifiye teknisyen ve personel yetiştirmek

• Benzer uluslararası kuruluşlarla işbirliği ortamı oluşturmak

• Isıl işlem sektöründe faaliyet gösteren firmaları Türkiye genelinde entegre etmek

• Sektör için kapsamlı bir envanter çıkarmak ve bunları ilgili kuruluşlarla paylaşmak

• Isıl işlem ile ilgili kalite, üretim, yönetim ve malzeme konularında üyelere yönelik eğitimler düzenlemek.

•Üniversiteler ile endüstriyel işbirliğini sağlamak.

Vizyonumuz

• Sektöre yönelik verimli faaliyetler düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu olabilmek için;

• Sanayi-Üniversite işbirliğini sağlayarak ve Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirerek derneği ısıl işlem sanayicileri
ve ısıl işlem hizmeti alan firmalar için cazibe merkezi haline getirmek.

Üye Profili

• Ticari ısıl işlem hizmeti veren firmalar

• Kendi bünyesinde ısıl işlem yapan üreticiler

• Isıl işlem sektörüne hem hizmet hem de makine, fırın, yedek parça vb. sağlayan tedarikçiler.